top of page

משקיעים וגופי מימון אחרים (בנקים, קרנות), בבואם לממן פרויקט מתחום האנרגיה נדרשים לבחון היטב את הפרויקט - הטכנולוגיה, התכנון, העלויות, ההכנסות, תקינות העבודות בשטח ועוד. 

פלנרג'י מאושרת על ידי הבנקים בישראל כיועצת בפרויקטים מתחום האנרגיה המתחדשת, וכיום אנו מלווים פרויקטים רבים.

הקמת מתקן לייצור חשמל באנרגיה מתחדשת מחייבת התייחסות לתחומים רבים - טכנולוגיים, תפעוליים, פיננסיים ורגולטוריים-סטטוטוריים. תפקידו של יועץ מומחה הוא להבטיח את האינטרס של היזם אל מול קבלן ההקמה שייבחר לפרויקט. פלנרג'י מציעה מגוון שירותים ליזמי פרויקטים, ביניהם ניהול הפרויקט ופיקוח על עבודות ההקמה ועל ביצועי הקבלן.

פלנרג'י היא הנציגה של חברת Rota Guido האיטלקית, שהקימה עד היום למעלה מ-200 מתקני ביוגז למשקים חקלאיים.

אל מתקני הביוגז שלנו מוכנסת פסולת אורגנית, כגון פסולת רפתות ולולים, ובאמצעות תהליך של עיכול אנאירובי, מופק ממנה ביוגז. הביוגז המופק במתקן משמש לייצור חשמל.

בשנת 2013 החלה פלנרג'י לפעול כספקית שירותים בתחום הביוגז בישראל. לשם כך התקשרה פלנרג'י עם חברת רוטה גוידו (Rota Guido Srl).

Rota Guido היא חברה תעשייתית איטלקית בינ"ל, שנוסדה בשנת 1964 ופועלת בלמעלה מ-30 מדינות ברחבי העולם. החברה מומחית בתכנון, ייצור, הקמה והפעלה של תשתיות ומתקנים הנדסיים למשקי בעל"ח.

פלנרג'י הוקמה בשנת 2008 על ידי רון ניב, מבכירי יועצי האנרגיה המתחדשת בישראל.

לפלנרג'י ניסיון רב במתן שירותי ניהול, ייעוץ, פיקוח וליווי בפרויקטים הנדסיים מתחומי האנרגיה המתחדשת, בהספק מצטבר של למעלה מ-500 מגה-וואט.

לפלנרג'י מומחיות בפרויקטים באנרגיה סולארית פוטו-וולטאית (PV), אנרגיית סולאר-תרמל (STE), אנרגיית רוח ואנרגיה מפסולת (ביוגז). 

bottom of page