top of page

הקמת מתקני ביוגז

פלנרג'י היא הנציגה בישראל של חברת Rota Guido האיטלקית, שהקימה עד היום למעלה מ-200 מתקני ביוגז למשקים חקלאיים. אל מתקני הביוגז שלנו מוכנסת פסולת אורגנית, כגון פסולת רפתות ולולים, ובאמצעות תהליך של עיכול אנאירובי, מופק ממנה ביוגז. הביוגז המופק במתקן משמש לייצור חשמל. את החשמל המיוצר ניתן למכור לחברת החשמל, בתעריף מובטח וקבוע לתקופה של 20 שנים, על-פי התנאים שקבעה רשות החשמל (להורדת מסמכי ההסדרה לחצו כאן).

מתקן הביוגז בנוי כ"מערכת סגורה", כלומר מרגע שפסולת נכנסת למתקן היא לא באה במגע עם האוויר שבחוץ והריח החזק והזבובים המאפיינים אותה נעלמים. כשהפסולת יוצאת מהמתקן, לאחר תהליך העיכול האנאירובי ומיצוי הביוגז ממנה, היא מיוצבת, מופחתת ריח ומחלות ואינה מושכת זבובים.

טכנולוגיית העיכול האנאירובי קיימת כבר עשרות שנים, כאשר באירופה לבדה הוקמו עד היום כבר למעלה מ-14,000 מתקני ביוגז. מתקני הביוגז מוקמים פעמים רבות בקרבת בתי מגורים והם מסייעים לתושבים להתמודד עם המטרדים של זבל הרפתות. המתקנים מאופיינים ברמות גבוהות של בטיחות ואמינות. כדי להבטיח תהליך טיפול בטוח ותקין - מותקנים מגוון של מנגנוני בקרה ובטיחות מתקדמים במתקן. מתקן הביוגז עומד בכל דרישות המשרד להגנת הסביבה והרשויות הרלוונטיות.

לאור יתרונותיו המשמעותיים, הקמת מתקני ביוגז מקומיים היא הפתרון המועדף על המשרד להגנת הסביבה ועל הרשויות התכנוניות לטיפול בזבל רפתות. מתקן הביוגז מהווה פתרון מקומי לבעיית זבל הרפת ומייתר שינוע של הזבל במשאיות לאתרי טיפול מרוחקים. מעבר לכך מתקן ביוגז מקומי פותח פתח לרווח כלכלי משמעותי לבעליו.

 

אופן פעולת מתקן ביוגז

  1. חומר הגלם לתהליך (חומר אורגני כגון זבל רפתות, זבל לולים ושאריות מזון) מוזן למיכל העיכול של המתקן.

  2. מיכל העיכול מחומם לטמפ' של 40-35 מעלות צל' (תהליך מזופילי) באמצעות מערכת חימום שמותקנת על דפנותיו ומספק סביבה נטולת חמצן ואור. חומר הגלם מוזן למיכל ושוהה בו כ-40-30 ימים במהלכם הוא מתפרק ע"י מיקרו אורגניזמים בתהליך של עיכול אנאירובי. התוצר הסופי של תהליך זה הוא הביוגז המורכב בעיקר מגז מתאן ושמצטבר בכיפת המיכל. 

  3. הביוגז מוזרם למערכת הקוגנרציה (CHP) ומשמש לייצור חשמל וחום.

  4. החשמל המיוצר מוזרם ישירות לרשת החשמל ומתקבל עבורו תעריף קבוע, לפי הסדרת רשות החשמל.

  5. החום המיוצר משמש לחימום מיכל העיכול ובמידת הצורך ניתן לנצלו גם לטובת ייבוש/אידוי תוצרי הלוואי של התהליך.

  6. החומר המעוכל מוצא ממיכל העיכול ומוזרם למכונת הפרדה המוציאה שני זרמים: זרם מוצק וזרם נוזלי. החומר המעוכל הוא כמעט ללא ריח ואינו מושך זבובים. 

  7. הזרם המוצק היוצא מהמפרדה הוא חומר מיוצב (בריכוז של 30-20% חומר יבש), בעל צמיגות נמוכה וערך דישוני (ניתן לפיזור בשדות כמטייב קרקע למשל).

  8. הזרם הנוזלי היוצא מהמפרדה (בריכוז של 5-3% חומר יבש) משמש בחלקו לדילול הפסולת החדשה הנכנסת למתקן ולהורדת ריכוז החומר היבש בה. זרם זה, במצבו הגולמי, אסור להזרמה למט"ש (בשל העומס הביולוגי בו) ופיזורו בשדות נתון להגבלות של המשרד להגנת הסביבה (בשל רמת המליחות הגבוהה בו). ישנן מספר שיטות להתמודדות עם הזרם הנוזלי הנותר בתום התהליך, ביניהן ייבוש תרמי, סילוק מלחים (באמצעות צנטריפוגה ומערכת UF), סילוק אמוניה וכן באמצעות בריכת אידוי, כאשר לכל פרויקט תותאם השיטה עבורו.

bottom of page